بسم الله الرحمن الرحيم
Saturday 23rd February 2019 | 17 ஜமாதுல் ஆஹிர் 1440AH
பதாகை
news menu left
news menu right

பதாகை

பதாகை

Keys to Happinessஅச்சிடுகமின்-அஞ்சல்
29 ஏப்ரல் 2011 காலை 08:46

However, only believers can achieve genuine happiness. All forms of happiness attained without a firm belief in God, the Almighty, are mere illusions.

The following are some tips to achieve happiness:

Know that if you do not live within the scope of today, your thoughts will be scattered, your affairs will become confused, and your anxiety will increase. These facts are explained in the following Ahadith:

"When you are in the evening, do not expect to see the morning, and when you are in the morning, do not expect to see the evening." (Saheeh Al-Bukhari)

Forget the past and all that it contained, focus on the present.

Do not completely preoccupy yourself with the future and then discard the present. Be balanced in life, prepare yourself adequately for all situations.

Do not be shaken by criticism; instead, be firm. Be sure that in proportion to your worth, the level of people's criticism rises. Also, make good use of criticism in discovering your shortcomings and faults, and let it drive you toward self-improvement.

Have complete faith in God and perform good deeds; these are the ingredients that make up a good and happy life.

If you desire peace, tranquility and comfort, you can find it all in the remembrance of God.

You should know with certainty that everything that happens, occurs in accordance with the divine decree.

Do not expect gratitude from anyone.

Train yourself to be prepared for the worst.

Perhaps what has happened is in your best interest, even though you may not comprehend how that can be so.

Everything that is decreed for the believer is the best for him.

Enumerate the blessings of God and be thankful for them.

Remember that you are better-off than many others.

Relief comes from one hour to the next. Indeed, with each difficulty there is relief.

In both times of hardship and ease, one should turn to supplication and prayer, either patiently contented or thankful.

Calamities should strengthen your heart and reshape your outlook in a positive way.

Do not let trivialities be the cause of your undoing.

Always remember that your God is Oft-Forgiving.

Assume an easy-going attitude and avoid anger.

Life is bread, water and shade; so do not be perturbed by a lack of any other material thing.

"And in the heaven is your providence and that which you are promised." (Qur'an 51:22)

A daunting misfortune that seemingly will happen usually never occurs.

Look at those who have more afflictions and be grateful that you have less.

Bear in mind the fact that God loves those who endure trials with steadfastness, so seek to be one of them.

Constantly repeat those supplications that the Prophet, may the mercy and blessings of God be upon him, taught us to say during times of hardship.

Work hard at something that is productive, and cast off idleness.

Do not spread rumors and do not listen to them. If you hear a rumor inadvertently, do not believe it.

Know that your malice and your desire to seek revenge are much more harmful to your health than they are to your antagonist.

The hardships that befall you atone for your sins, if you endure with patience.

Courtesy: www.islamreligion.com

 

Add comment

காயல் நியுஸ், வாசகர்கள் கருத்துக்களை வரவேற்கிறது. வாசகர்களின் கருத்துகளுக்கு காயல் நியுஸ் நிர்வாகமோ அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள். முரண்பாடான மரியாதைக்குறைவான, கண்ணியமில்லாத கருத்துக்களை திருத்தி அமைப்பதற்கும் அவைகளை நீக்குவதற்கும் எங்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. தங்களது பெயர் மற்றும் கருத்துக்களை தமிழில் தட்டச்சு செய்யலாம். உதாரணமாக "காயல்பட்டினம்" என்று தட்டச்சு செய்ய ஆங்கிலத்தில் "kaayalpattinam" என்று தட்டச்சு செய்து Space bar-ஐ அழுத்தினால் தங்கள் தட்டச்சு செய்த சொல் தமிழாக மாற்றப்படும். ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்ய Ctrl+G -ஐ அழுத்தவும்.


Security code
Refresh

 

செய்திகள்

வாவு வஜீஹா வனிதையர் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான திறன்மிகு கருத்தரங்கம்!
காயல்பட்டினத்தில் இருந்து இ சேவை மாற்றல் விஷயம்! மாவட்ட ஆட்சியரின் கவனத்திற்கு திங்களன்று கொண்டு செல்வதாக துணை தாசில்தார் உறுதி!!
இ சேவை மையம்: காயலபட்டினத்தில் இருந்து மாற்றப்படக்கூடாது என கோரி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பொது மக்கள் - ஈமெயில், FAX குறுஞ்செய்தி மற்றும் WHATSAPP செய்தி அனுப்ப வேண்டுகோள்!
மண்டலம் வாரியாக அதிகரிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள காயல்பட்டினம் நகராட்சியின் சொத்து வரி! உங்கள் தெரு எந்த மண்டலத்தில்?
படிவம் 7 பயன்படுத்தி வாக்காளர் பட்டியலில் தவறுதலாக இடம்பெற்றுள்ள பெயரை எவ்வாறு நீக்குவது?

சுடச்சுட காயல் செய்திகள்! சுவையான இஸ்லாமிய கட்டுரைகள் !!
தொடர்பு கொள்ள : admin@kayalnews.com
© Copyright : Kayalnews.com